Event Om/About Policy F.A.Q. Material Länkar

F.A.Q.

Så vad menar vi med queer?

Det finns många förklaringar av ordet queer. För oss handlar queer om att synliggöra strukturer i samhället och att bryta mot normerna som skapas där. Normer är intvingande, osynliggörande och förgörande. Queer är att bryta sig loss och ta egna vägar. Att frigöra sig från cismansnormer, tvåkönsnormer, utseende- och kroppsnormer, heteronormer, tvåsamhetsnormer, köttätarnormer, alkoholnormer, konsumtion- och karriärsnormer m.m.

Vilka får komma på festerna?

Queer as Fuck finns till för alla oss queers och transpersoner som är trötta på den hetero-, cis-normativa, sexistiska, patriarkala och otrygga miljön som dem flesta andra bdsm- och fetishklubbar erbjuder. Där vi blir exkluderade och exotifierade. Vi skapar en egen plats för bdsm, sex, lekar och fest! Klubben är queer- och transseparatistisk, vilket betyder att alla som känner samhörighet eller identifikation med de begreppen är välkomna. Det är viktigt att följa policyn för att skapa en tryggare plats för alla, och för cis-personer är det alltid bra att hålla koll på sina privilegier. Är du cis- och känner dig trygg på andra klubbar? Då är Queer as Fuck troligtvis inte rätt fest för dig.

Om jag hjälper till, får jag gratis inträde då?

Queer as Fuck är DIY och DIT. Det betyder att vi vill göra det möjligt för alla som deltar på festerna att vara med och skapa dem. Det finns en arrangörsgrupp som beslutar om datum och tar hand om praktiska saker inför festerna. Ingen tjänar några pengar på festerna, utan alla pengar som vi får in för inträde m.m går till lokalhyra, mat och saker som behövs till festen. Vi kan i nuläget inte erbjuda gratis inträde. Även arrangörerna betalar inträde.
Vill du hjälpa till – t.ex. genom att dela ut flyers, förbereda i lokalen, laga mat, stå i baren eller hålla i någon aktivitet? Skriv gärna upp dig på ett pass under kvällen eller kontakta oss! Mer info finns i aktuellt event.

När är nästa fest?

Den infon hittar du under Event i menyn. Få koll på våra fester genom att gå med i mail-listan, skicka ett mail till queerxxx@gmail.com så ordnar vi det! Festinfo kommer vanligtvis minst 2 veckor innan festtillfället.
Du kan också bli vän med Queer as Fuck på darkside.se, där heter vi queerasfuck. Eller följa oss på Facebook på @queerasfck .

BDSM och feminism - hur går det ihop?

Feministiska BDSM-miljöer är inget som händer av sig självt, därför är det viktigt att skapa dem!
Vi lever ännu i ett patriarkalt samhälle, med normer som bygger på att förtrycka och utöva makt över de som står längre ner hierarkitrappan. Vi vill skapa en miljö som inkluderar, istället för att följa de patriakala normerna som exkluderar oss som bryter mot dem. (se nr. 1)
Utifrån ett feministiskt perspektiv, så kan BDSM vara ett verktyg till att på ett lekfullt sätt avbeväpna maktstrukturer, bryta ner dom i bitar och utforska dem. Att leka med makt i en uttalad och överenskommen lek, istället för låta dom förutbestämda normerna styra hur du har sex och utlevnad, kan alltså vara ett sätt att desarmera och/eller bearbeta upplevelser. Det kan också vara ett sätt att finna sig en väg inom sex & utlevnad trots exempelvis sexuella trauman. Att förstå sina gränser och bli mer självsäker – för när vi förhandlar scenarion med varann, och bygger vår interaktion på kommunikation och respekt för varandras gränser, så visar vi varandra att vi är värdefulla.

Det finns mycket skam och tabun kopplat till sex, ännu mer till vad som anses vara ”konstigt sex” i förhållande till samhällets föreställningar. BDSM är såpass normbrytande att det fortfarande av samhället anses vara "konstigt sex", fast att vi som praktiserar BDSM vet att sex och BDSM inte nödvändigtvis hör ihop. Men det finns egentligen ingen tydlig gräns för vad som räknas som BDSM och inte. För Queer as Fuck är det en självklarhet att BDSM & sex förekommer utifrån överenskommelse och kommunikation. I den bästa av världar sker lika bra kommunikation i alla slags sexuella situationer som i BDSM – där en berättar vad en vill och gillar, bestämmer gränser och stoppord.

Vad är solidariskt inträde? Och varför är det så på Queer as Fucks fester?

Vi vet att transpersoner är en grupp i samhället som sticker ut alldeles extra när det gäller hög arbetslöshet och psykisk ohälsa. Med hänsyn till det vill vi erbjuda låga avgifter, på så vis har fler möjlighet att delta på våra fester. Genom solidariskt inträde hjälper den som har råd med fullpris att betala en del av inträdet för den som inte har råd. Vårt mål är att alla som är i behov av den plats som Queer as Fuck skapar, ska kunna komma på festen oavsett privatekonomisk situation.

Varför är klubben nykter?

Det finns tre viktiga anledningar till att Queer as Fuck-festerna är nyktra.
1. Alkoholnormen förstör för den politiska kampen. Alkohol är ett sätt för de med makt att hålla andra på mattan. Alkoholdimman är ett sätt att fly från den skit som samhället kastar på oss, vi blir mer lätthanterliga och samhällstillvända när vi är bakis och inte orkar slåss för våra rättigheter. Att supa är kontrarevolutionärt.
2. Det är lättare att tänja på sina egna och andras gränser under alkoholpåverkan, det rimmar illa med BDSM-lekar.
3. Det behövs fler nyktra platser och fester helt enkelt.

Varför finns klubben?

Det finns ett stort behov av tryggare platser att utöva BDSM på, speciellt för transpersoner. Queer as Fuck skapar en liten oas i den annars heteropatriarkala cis- och alkoholnormsstyrda BDSM-scenen.
Queer as Fuck är inte bara till för att skapa sexuella sammanhang, utan också för att avsexualisera platser och sammanhang. En kanske bor i kollektiv, hemma hos sina föräldrar eller själv har barn. Då kan det vara svårt att utöva BDSM på hemmaplan, och otryggt både för en själv och de som riskerar att bli ofrivilligt inblandade.