FEST! Policy FAQ + info Blogg Material Länkar

*English below*

Policy för Queer as Fuck!

– Queer as Fuck är en nykter, feministisk BDSM- och sexfest för och av queers och transpersoner, vilket innebär att följande inte kommer tillåtas: rasism, transfobi, sexism, homofobi, heterosexism, exotifiering, påtvingande av identiteter, könsidentiteter och egenskaper, härskartekniker (om de inte ingår i ett samförstånd), onykterhet, drogpåverkan.

– Queer as Fuck är DIY+DIT (do it yourself+ do it together). Alla som är på klubben är med och skapar klubben. Känner du för att hålla i en workshop, plocka disk, arra en lek eller performance, kör på!

– Utgå aldrig ifrån att någon identifierar sig på ett visst sätt, oavsett hur personen ser ut, beter sig, eller hur personens kropp ser ut. Använd könsneutrala pronomen till exempel "den" eller "hen".

– Alla aktiviteter som sker mellan personer på klubben måste vara överenskomna. Om någon visar att något inte är okej, ska detta respekteras. Om någon använder ett safeword (stopp-ord) i en leksituation ska detta respekteras.

– Allmänt safeword (stopp-ord) på Queer as Fuck är "röd/rött" eller "red". Om detta sägs av någon, avbryter samtliga inblandade leken.

– Queer as Fuck förbehåller sig rätten att avvisa vem som helst i lokalen.

– Om en konfliktsituation uppstår ska du vända dig till arrangörerna. Låt dom ta hand om problemet.

– Fotoförbud råder i hela lokalen.

– Använd gärna safer-sex-prylar. Ta hand om varandra.

– Ha kul, lek, gör sånt du drömt om eller blir sjukt kåt av. Queer as Fuck blir vad vi gör det till! Good luck, have fun!


------------------------------------------------

Policy for Queer as Fuck!

– Queer as Fuck is a sober and feminist BDSM and sex party by and for queers and trans people. This means that the following will not be accepted: racism, transphobia, sexism, homophobia, heterosexism, exotification, [forcing of identities, gender identities and other properties upon others], [suppression techniques] (unless they are consensual), being under influence of alcohol or other drugs.

– Queer as Fuck is DIY+DIT (do it yourself+ do it together). The party is created by the ones attending it. If you feel like setting up a work shop, do the dishes, arrange a game or a performance, go for it!

– Never assume that someone identifies in a certain way, no matter what the person looks like, behaves, or what the persons body looks like. Use gender neutral pronouns such as "zie" or "they".

– All activities that takes place between people must be consensual. If someone shows that something is not okay, this must be respected. If someone uses a safe-word in play this must be respected.

– The general safe-word for Queer as Fuck is "red", "röd/rött". If this is used by anyone, all people involved must stop the play or activity.

– Queer as Fuck holds the right to dismiss anyone from the premises.

– If a conflict occurs you should turn to the Queer as Fuck organizers. Let them take care of the problem.

– Photographing is prohibited in the club.

– Please use safer sex stuff. Take care of each other.

– Have fun, play, do the things you dreamt about or that make you horny! Queer as Fuck is what we make it. Good luck, have fun!