Event Om/About Policy F.A.Q. Material Länkar

*English below*

Policy för Queer as Fuck!

– Queer as Fuck är en nykter feministisk BDSM- och sexfest för och av queers och transpersoner. Det innebär att följande inte kommer tillåtas: rasism, transfobi, sexism, homofobi, funkofobi, heterosexism, exotifiering, härskartekniker, alkohol/drogpåverkan, samt påtvingande av identiteter, könsidentiteter eller egenskaper (om de inte ingår i ett samförstånd).

– Vi skapar nyktra BDSM- & sexfester. Vi gillar uttrycket 'safe-sane-consensual', och vi vill att våra sammanhang ska vara trygga platser där vi enkelt kan kommunicera med våra lekkamrater.

– Queer as Fuck är DIY+DIT (do it yourself+ do it together). Alla som är på klubben är med och skapar klubben. Känner du för att hålla i en workshop, plocka disk, arra en lek eller performance, kör på!
Kontakta oss i förhand om du vill att det ska finnas med i eventbeskrivningen.

– Utgå aldrig ifrån att någon identifierar sig på ett visst sätt, oavsett hur personen ser ut, beter sig, eller hur personens kropp ser ut. Anta aldrig någons pronomen och använd könsneutrala pronomen som till exempel "den" eller "hen" tills du vet med säkerhet.

– Alla aktiviteter som sker mellan personer på klubben måste vara överenskomna.

– Allmänt safeword (stopp-ord) på Queer as Fuck är "röd/rött" eller "red". Om detta sägs av någon, avbryter samtliga inblandade leken.

– Visa respekt och stör inte varandra. Respektera både de som vill visa upp sig och de som vill vara ifred. Anslut dig inte till en pågående scen utan medgivande från de deltagande. Det är okej att titta men blir du ombedd att backa eller avlägsna dig från scenen, gör det.

– Queer as Fuck förbehåller sig rätten att avvisa vem som helst i lokalen. Den som inte följer klubbens regler kommer att avvisas.

– Om en konfliktsituation uppstår ska du vända dig till arrangörerna. Låt dom ta hand om problemet.

– Fotoförbud råder i hela lokalen.

– Använd gärna safer-sex-prylar. Ta hand om varandra.

– Ha kul, lek, gör sånt du drömt om eller blir sjukt kåt av. Queer as Fuck blir vad vi gör det till! Good luck, have fun!


------------------------------------------------

Policy for Queer as Fuck!

– Queer as Fuck is a sober feminist BDSM and sex party made by and for queers and trans people. This will not be accepted: racism, transphobia, sexism, homophobia, ableism, heterosexism, exotification, suppression techniques, alcohol/drugs, forcing of identities and gender (unless they are whitin consensual play).

– We create sober BDSM & sex parties. We like the expression 'safe-sane-consensual', and we wish for all our events to be safe spaces where we can communicate easily with our play mates.

– Queer as Fuck is DIY+DIT (do it yourself+ do it together). The party is created by the ones attending it. If you feel like setting up a work shop, do the dishes, arrange a game or a performance, go for it! Contact us by e-mail to put it in our event.

– Never assume that someone identifies in a certain way, no matter what the person looks like, behaves, or what the persons body looks like. Never assume someones pronouns and use gender neutral pronouns such as "zie" or "they" until you know for sure.

– All activities that takes place between people must be consensual.

– The general safe-word for Queer as Fuck is "red", "röd/rött". If this is used by anyone, all people involved must stop the play or activity.

– Do not disturb each other. Show everyone respect. Do not join an ongoing scene without clear permission from the participants. It is ok to watch, but if you are told to stay back or leave the scene, do so.

– Queer as Fuck holds the right to dismiss anyone from the premises. Any one who does'nt follow the policy of the club will be dismissed.

– If a conflict occurs you should turn to the Queer as Fuck organizers. Let them take care of the problem.

– Photographing is prohibited in the club.

– Please use safer sex stuff. Take care of each other.

– Have fun, play, do the things you dreamt about or that make you horny! Queer as Fuck is what we make it. Good luck, have fun!